Omezení autorského práva

Omezení autorského práva  jsou dovolena jen ve zvláštních případech  stanovených  v zákoně,  nesmějí  být  vykládána způsobem, který  by narušoval běžný výkon  autorských práv a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávněným zájmům autora. V  rozsahu   odůvodněném  účelem  oprávněného  zhotovení kopie  může být takto zhotovená kopie také nevýdělečně rozšiřována.