Souběh ochrany

Autorské právo  není  dotčeno  právy  souvisejícími ani právem  pořizovatele  databáze k jím  pořízené databázi. Ochrana děl podle autorského práva nevylučuje ochranu stanovenou dalšími právními předpisy.