volné dílo

Majetková práva

Majetkových  práv se autor nemůže  vzdát, tato práva jsou nepřevoditelná  a  nelze  je  postihnout  výkonem  rozhodnutí,  to neplatí pro pohledávky z těchto práv.

Obsah autorského práva

Autorské  právo zahrnuje  výlučná  práva  osobnostní  a výlučná práva majetková.

Syndikovat obsah