kopie

Počítačové programy

Počítačový  program, bez ohledu na  formu jeho vyjádření, včetně  přípravných koncepčních  materiálů, je  chráněn jako  dílo literární.

Užití originálu nebo kopie díla výtvarného nebo díla fotografického jeho vystavením

Do autorského práva nezasahuje  vlastník  originálu  nebo kopie  díla  výtvarného  nebo fotografického,  který takové dílo  vystavuje nebo k vystavení  bezplatně poskytne, pokud takové užití  autor při převodu  vlastnictví nevyloučil. 

Užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo kopie

Do  autorského práva  nezasahuje knihovna, archiv a  jiné nevýdělečné školské, vzdělávací  a kulturní zařízení, půjčuje-li originály či kopie vydaných děl.

Užití díla rozmnožováním a rozšiřováním kopií

Do  autorského práva nezasahuje  knihovna, archiv a  jiné nevýdělečné školské, vzdělávací  a kulturní zařízení, zhotoví-li kopii díla pro své archivní a konzervační účely.

Syndikovat obsah