knihovna

Užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo kopie

Do  autorského práva  nezasahuje knihovna, archiv a  jiné nevýdělečné školské, vzdělávací  a kulturní zařízení, půjčuje-li originály či kopie vydaných děl.

Užití díla rozmnožováním a rozšiřováním kopií

Do  autorského práva nezasahuje  knihovna, archiv a  jiné nevýdělečné školské, vzdělávací  a kulturní zařízení, zhotoví-li kopii díla pro své archivní a konzervační účely.

Syndikovat obsah