práva související

Subjekty zákonné úpravy

Ustanovení  zákona o autorském právu se  vztahují  na díla autorů a umělecké  výkony výkonných  umělců, kteří  jsou státními  občany České republiky, ať byly vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli.

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM

Práva související s právem autorským zahrnují:

Syndikovat obsah