pořizovatel databáze

Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze a bezúplatné zákonné licence

Do  práva  pořizovatele  databáze,  která  byla  zpřístupněna jakýmkoli  způsobem  veřejnosti,  nezasahuje  oprávněný  uživatel, který  vytěžuje nebo  zužitkovává kvalitativně  nebo kvantitativně nepodstatné  části   obsahu  databáze  nebo   její  části,  a   to k jakémukoli účelu, za podmínky,  že tento uživatel datab&aac

Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze

Pořizovatel  databáze  má  právo  na  vytěžování nebo na zužitkování  celého obsahu  databáze nebo  její kvalitativně  nebo kvantitativně  podstatné  části  a  právo  udělit další osobě oprávnění k výkonu tohoto práva.

ZVLÁŠTNÍ PRÁVO POŘIZOVATELE DATABÁZE

Databází  je soubor  nezávislých děl,  údajů   nebo  jiných  prvků,   systematicky  nebo  metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez  ohledu na formu jejich  vyjádření.

Syndikovat obsah