MKČR

Dohled Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo je oprávněno vyžádat  si  od  kolektivního  správce  informace  a předložení podkladů, které jsou potřebné pro výkon dozoru, zjišťovat,  zda  nedochází  k  porušování  povinností uložených touto zákonem, ukládat  při  zjištění  závad  v  dodržování zákona povinnost  k nápravě  při stanovení  přiměřen&eacut

Oprávnění k výkonu kolektivní správy

O udělení oprávnění k  výkonu kolektivní správy rozhoduje   Ministerstvo kultury na základě písemné žádosti.

Syndikovat obsah